ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸಿನ 20 ಮಾತುಗಳು – Sad Quotes in Kannada – love failure quotes in Kannada – Kannada sad quotes

You are currently viewing ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸಿನ 20 ಮಾತುಗಳು – Sad Quotes in Kannada – love failure quotes in Kannada – Kannada sad quotes

೧) ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದ್ವೆಯಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ವಂಚಿಸಿದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲು ನೂರಾರು ಸೆಕ್ಷನಗಳಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದ್ವೆಯಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ವಂಚಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲು ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನಯಿದೆ?. ಯಾವ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಪುರಸೋತ್ತಿದೆ? ಎಲ್ಲ್ರೂ ಬರೀ ಹುಡುಗಿಯರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೇನೆ ಕರಗುತ್ತಾರೆ. ಹುಡುಗರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ?

೨) ವಿರಹಿಗಳು ಲವ್ ಫೇಲ್ಯುವರ್ ಆಯ್ತಂತಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿರಹಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಾಗದ ಬಂಜೆ ಮನಸ್ಸಿನವರಲ್ಲ…

ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸಿನ 20 ಮಾತುಗಳು - Sad Quotes in Kannada - love failure quotes in Kannada - Kannada sad quotes

೩) ಬದುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಮಾರಿಕೊಳ್ಳೊ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ನಾನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾರಿಕೊಂಡ ಅವಳನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಮಯ ಸಾಧಕಿ ಅವಳು…

೪) ಎಷ್ಟಂತ ದ್ವೇಷಿಸಲಿ ಗೆಳತಿ ನಿನ್ನ
ನನ್ನೆದೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಬತ್ತೋದ ಮೇಲೆ…
ಎಷ್ಟಂತ ನೆನೆಯಲಿ ಮನದೊಡತಿ ನಿನ್ನ
ನನ್ನೆದೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಸತ್ತೋದ ಮೇಲೆ…

೫) ನೀನೇ ನನ್ನವಳೆಂದು ಹೇಗೆ
ನಾ ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳಲಿ?
ನೀ ನನ್ನಿಂದ ದೂರಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು
ವರಿಸಲೆಂದು ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಕುಳಿತಾಗ…??

ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸಿನ 20 ಮಾತುಗಳು - Sad Quotes in Kannada - love failure quotes in Kannada - Kannada sad quotes

೬) ಅವಳನ್ನು ಮರೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಲೂಸಿಯಾ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವೆ… ಈ ಮರೆವು ಅನ್ನೋ ಶಾಪ ನನಗೆ ಬೇಗನೆ ಬರಬಾರದಿತ್ತಾ ಅಂತಾ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನ ಸತ್ತ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಹಾಯಾಗಿರುವಾಗ, ನಾನು ಅದೇ ಹಳೇ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೊರಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ…

ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸಿನ 20 ಮಾತುಗಳು - Sad Quotes in Kannada - love failure quotes in Kannada - Kannada sad quotes

೭) ನಿನ್ನ ಹುಸಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಉಸಿರು ತಾಕಿ
ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಾಗಿದೆ ಹೃದಯದ ಇಳೆ.
ಮತ್ತೇ ನೀ ಮಳೆಯಾಗಿ ಬಂದರೆ
ತೊಳೆದು ಹೋಗಬಹುದೇ ವಿರಹದ ಕೊಳೆ ?

೮) ಸನಿಹಕೆ ಬರದ ಸ್ನೇಹ ಜೊಳ್ಳಲ್ಲ
ಹೃದಯಕೆ ಬರದ ಪ್ರೀತಿ ಗೊಳ್ಳಲ್ಲ…
ಪ್ರೀತಿ ಬರೀ ಫಜೀತಿ. ಆದರೂ
ನನಗೆ ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ…

ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸಿನ 20 ಮಾತುಗಳು - Sad Quotes in Kannada - love failure quotes in Kannada - Kannada sad quotes

೯) ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಪುಟದಲ್ಲಿಯೂ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಣ್ಸನ್ನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ವಿರಹ ಹಂಗಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ಪುಟಗಳಷ್ಟು ಬರೆದರೂ ವಿರಹ ಮುಗಿಯಲ್ಲ…

ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸಿನ 20 ಮಾತುಗಳು - Sad Quotes in Kannada - love failure quotes in Kannada - Kannada sad quotes

೧೦) ನೀ ನೀರಾದರೆ,
ನಾ ಈಜು ಮರೆತ ಮೀನಾಗುವೆ…
ನೀ ಸಂಗೀತವಾದರೆ,
ನಾ ಮರೆತ ಸ್ವರವಾಗುವೆ…

ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸಿನ 20 ಮಾತುಗಳು - Sad Quotes in Kannada - love failure quotes in Kannada - Kannada sad quotes

೧೧) ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಳಕಿದೆ. ಆದರೆ
ನನ್ನ ಕಂಗಳಿಗೆ ಕತ್ತಲು ಕವಿದಿದೆ.
ಸುತ್ತಲೂ ನಗುವಿದೆ. ಆದರೆ
ನನ್ನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಿದೆ.
ಸುತ್ತಲೂ ಹರ್ಷವಿದೆ. ಆದರೆ
ನನ್ನೆದೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಕ ಕವಿದಿದೆ…

ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸಿನ 20 ಮಾತುಗಳು - Sad Quotes in Kannada - love failure quotes in Kannada - Kannada sad quotes

೧೨) ನಿನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಗಿದ ಹೋದ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನನ್ನೆದೆಯ ಗೋಡೆ ಮೇಲಿರೋ ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಎಂದು ಮುಗಿಯದ, ಮರೆಯದ ಅಧ್ಯಾಯ…

ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸಿನ 20 ಮಾತುಗಳು - Sad Quotes in Kannada - love failure quotes in Kannada - Kannada sad quotes

೧೩) ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಅಂತರ್ಜಲ ಯಾವತ್ತೂ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆತ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ಜಲಕ್ರೀಡೆಯಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ…

೧೪) ನೆನಪುಗಳ ನೋವಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಗು ಮಡಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ತುಟಿ ಮೇಲೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಗು ಅರಳೊದು ಅನುಮಾನವೇ ಸರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೊನೆತನಕ ಅವಳು ನಗುನಗುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಗುವನ್ನು ಆಕೆಗೆ ಧಾರೆಯೆರದು ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ…

೧೫) ಅವಳ ನಗುವಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಂಚನೆ ಅಡಗಿದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೃತಕ ನಗುವಿನ ಹಿಂದೆ ನೂರಾರು ನೋವುಗಳು ನಲಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. “ನಗು ಬರುವಂತೆ ಅಳಬೇಕು. ಅಳು ಬರುವಂತೆ ನಗಬೇಕು” ಎಂಬ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದವಳು, ಈಗ ಆ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಕೊರಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ…

೧೬) ನನ್ನ ಮಾತು ಮಮತೆಯ ಮುತ್ತಾಗಿ ನನ್ನ ಮನದೊಡತಿಯ ಮನಸೇರಿ, ಅವಳ ಮೌನ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಬ ಹುಚ್ಚು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನೆದೆ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ…

ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸಿನ 20 ಮಾತುಗಳು - Sad Quotes in Kannada - love failure quotes in Kannada - Kannada sad quotes

೧೭) ಕೈಕೊಟ್ಟು ಹೋದ ಲವ್ವರಗಿಂತ ಬೆಸ್ಟ ಟೀಚರರಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಾಳೆ ಮರೆತು ಬಿಡೋಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನಪುಗಳೇನು ಮ್ಯಾಥ್ಸನ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲ. ಅವು ಹೃದಯದ ಸೂತ್ರಗಳು. ಅವುಗಳನ್ನು ಸತ್ರು ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ…

೧೮) ನಾನು ಅವಳೊಬ್ಬಳನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಾಯಿ ಹೆಣ್ಣು , ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿ ಹೆಣ್ಣು, ಅಕ್ಷರ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹೆಣ್ಣು, ಅಕ್ಕರೆ ತೋರಿಸಿದ ಸೋದರಿ ಹೆಣ್ಣು, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ತೋರಿಸಿದ ಗೆಳತಿ ಹೆಣ್ಣು, ಮುಂದೆ ಮುದ್ದಿಸುವ ಮಡದಿಯೂ ಹೆಣ್ಣು…

ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸಿನ 20 ಮಾತುಗಳು - Sad Quotes in Kannada - love failure quotes in Kannada - Kannada sad quotes

೧೯) ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿ ಬಿಟ್ಟೋದ ನಂತರ ಹುಡುಗರು ಪೋಲಿ ಕಾವ್ಯ ಬರೆಯದೇ ಏನ ಪ್ರೇಮಕಾವ್ಯ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೀ ಓದಿದರೂ, ಓದದಿದ್ದರೂ ನಾ ಪುಟತುಂಬ ಬರೆಯುವೆನು… ಎದೆತುಂಬಿ ಹಾಡುವೆನು…

ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸಿನ 20 ಮಾತುಗಳು - Sad Quotes in Kannada - love failure quotes in Kannada - Kannada sad quotes

೨೦) ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ಹೃದಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿರಹವೆಂಬ ವಿಷ ಬರದಿರಲಿ ಅನ್ನೋದೆ ಎಲ್ಲ ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಮುಗ್ಧ ಕೋರಿಕೆ…

ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸಿನ 20 ಮಾತುಗಳು - Sad Quotes in Kannada - love failure quotes in Kannada - Kannada sad quotes

    ಈ ಅಂಕಣ (Article) ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೊಡನೆ ಮತ್ತು ನೀವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಶೇರ್ (Share) ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸಹೊಸ ಅಂಕಣಗಳನ್ನು, ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳನ್ನು, ಕವನಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಓದಲು ತಪ್ಪದೆ ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜನ್ನು https://www.facebook.com/Directorsatishkumar/ (Director Satishkumar) ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.

Follow Me On : Facebook | Instagram | YouTube | Twitter

My Books : Kannada Books | Hindi Books | English Books

⚠ STRICT WARNING ⚠

Content Rights :

ಈ ಅಂಕಣದ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸತೀಶಕುಮಾರ ಹಾಗೂ ರೋರಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸತೀಶಕುಮಾರ ಅವರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಈ ಅಂಕಣದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅವರಿಂದಲೇ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

All Rights of this article are fully reserved by Director Satishkumar and Roaring Creations Private Limited India. No part of this article can be copied, translated or re published anywhere without the written permission of Director Satishkumar. If such violation of copy rights found to us, then we legally punish to copy cats and recover our loss by them only.

© Director Satishkumar and Roaring Creations Private Limited, India.

Director Satishkumar

Satishkumar is a young multi language writer (English, Hindi, Marathi and Kannada), Motivational Speaker, Entrepreneur and independent filmmaker from India. And also he is the Co-founder and CEO of Roaring Creations Pvt Ltd India.Follow Me On : Facebook | Instagram | YouTube | TwitterMy Books : Kannada Books | Hindi Books | English Books