आयुष्यातील 9 वेदनादायक गोष्टी – True Facts of Life in Marathi – marathi articles on life

You are currently viewing आयुष्यातील 9 वेदनादायक गोष्टी – True Facts of Life in Marathi – marathi articles on life

1) या जगात कोण्ही खर नाही. प्रत्येकाकडे दोनदोन चेहरे आहेत.

आयुष्यातील 9 वेदनादायक गोष्टी - True Facts of Life in Marathi

2) लोक पैशाचा आदर जास्त करतात, व्यक्तींच नाहे.

आयुष्यातील 9 वेदनादायक गोष्टी - True Facts of Life in Marathi

3) ज्या व्यक्तीला आपण जास्त प्रेम करतो ती आपल्याला खूपच दुःख देते.

आयुष्यातील 9 वेदनादायक गोष्टी - True Facts of Life in Marathi

4) तुम्ही खुश असला तर तुम्हाला गाण्याची संगीत आवडते. जर तुम्ही दुःखी असला तर तुम्हाला गाण्याची साहित्य समजते.

आयुष्यातील 9 वेदनादायक गोष्टी - True Facts of Life in Marathi

5) जीवनात दोन गोष्टी तुम्हाला परिभाषित करतात ; त्यात एक गोष्ट आहे की, जेव्हा आपल्याकडे सर्वकाही असते तेव्हा आपले व्यक्तिमत्व. दुसरे गोष्ट आहे की, जेव्हा आपल्याकडे काहीच नसते तेव्हा आपले सहनशीलता. व्यक्तिमत्व अणि सहनशीलता तुम्हाला परिभाषित करतात.

आयुष्यातील 9 वेदनादायक गोष्टी - True Facts of Life in Marathi

6) अत्ता लोक चांगल्या कल्पनापेक्षा, चांगल्या Looksला जास्त पसंद करतात.

आयुष्यातील 9 वेदनादायक गोष्टी - True Facts of Life in Marathi

7) पहिला सगळ्या समोर हार तुम्हाला थप्पड़ मारल्या नंतर तुम्हाला यश मिळेल.

आयुष्यातील 9 वेदनादायक गोष्टी - True Facts of Life in Marathi

8) गरीब व्यक्ती ला दोस्त नसतात. जर असल तर ते बनावट नसतात.

आयुष्यातील 9 वेदनादायक गोष्टी - True Facts of Life in Marathi

9) विश्वास सर्वकाही आहे. एकदा ती तुटल्या नंतर Sorry काहीच नाही.

आयुष्यातील 9 वेदनादायक गोष्टी - True Facts of Life in Marathi

Director Satishkumar

Satishkumar is a young multi language writer (English, Hindi, Marathi and Kannada), Motivational Speaker, Entrepreneur and independent filmmaker from India. And also he is the Co-founder and CEO of Roaring Creations Pvt Ltd India.Follow Me On : Facebook | Instagram | YouTube | TwitterMy Books : Kannada Books | Hindi Books | English Books