ಷೇಕ್ಸಪಿಯರ್ ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯಗಳು – Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

You are currently viewing ಷೇಕ್ಸಪಿಯರ್ ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯಗಳು – Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

ನನಗೆ ಷೇಕ್ಸಪಿಯರನನ್ನು ಕಂಡರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಸತ್ತ ಮೇಲು ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಮಹಾನ ನಾಟಕಗಳಂತೆ ಅವನು ಸಹ ಅಜರಾಮರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಹುಬೇಗನೆ ಓದುಗನನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಷೇಕ್ಸಪಿಯರನನ್ನು ಕಂಡರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ. ಅವನು ಹೇಳಿದ ಕೆಲವು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಂತಿವೆ…

ಷೇಕ್ಸಪಿಯರ್ ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯಗಳು – Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೧ ಪ್ರೀತಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೨) ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಆದರೆ ಕೆಲವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬಿ. ಯಾರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡದಿರಿ…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೩) ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೋಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೪) ನಾವು ಕೇವಲ ದಯೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೂರವಾಗಿರಬೇಕು…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೫) ಮುಗಿದು ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೬) ಜಾಣ ಪೆದ್ದನಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬರೀ ಪೆದ್ದನಾಗಿರುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೭) ಉದಾತ್ತ ಕರುಣೆಯು ನೈತಿಕತೆಯ ಕಿರೀಟವಾಗಿದೆ…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೮) ದೇವರು ನಮಗೆ ಬರೀ ಒಂದು ಮುಖವನ್ನಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನಾವೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೯) ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಬುದ್ಧಿವಂತನೆಂದು ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ತನ್ನನ್ನು ದಡ್ಡನೆಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೧೦) ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದ್ದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳ ಮೇಲಿದೆ…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೧೧) ಈ ಜಗತ್ತು ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ನಾಟಕ ರಂಗವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲರು ಅವರವರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸಮಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೧೨) ಹೇಡಿಗಳು ಪದೇಪದೇ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶೂರರು ಒಂದೇ ಸಲ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೧೩) ಅತಿಯಾದರೆ ಅಮೃತವು ವಿಷವಾಗುತ್ತದೆ…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೧೪) ಅಜ್ಞಾನವು ಆ ದೇವರ ಶಾಪವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನದ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಾರಬಹುದು…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೧೫) ಹಲವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಿ…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೧೬) ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗಿಂತ ಮಹತ್ತರವಾದ ಆಸ್ತಿ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೧೭) ನಿಸರ್ಗದ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೧೮) ಸಂಗೀತವು ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದೆ…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೧೯) ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನರಕವೂ ಪಾಪಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಖಾಲಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೨೦) ನಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮೇಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೨೧) ನಾವು ಏನು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಏನಾಗಬಲ್ಲೆವು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೨೨) ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಏನನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ನೋಯಿಸುತ್ತವೆ. ಜೀವನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ. ಸದಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಸದಾ ನಗುತ್ತೀರಿ…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೨೩) ನೀವು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕು…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೨೪) ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಬದುಕಿ.
ಮಾತನಾಡುವ ಮೊದಲು, ಆಲಿಸಿ.
ಬರೆಯುವ ಮೊದಲು, ಯೋಚಿಸಿ.
ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಸಂಪಾದಿಸಿ.
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಮೊದಲು, ಕ್ಷಮಿಸಿ.
ನೋಯಿಸುವ ಮೊದಲು, ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ.
ದ್ವೇಷಿಸುವ ಮೊದಲು, ಪ್ರೀತಿಸಿ.
ಕೈ ಬಿಡುವ ಮೊದಲು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ…
ಸಾಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಿ…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೨೫) ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೨೬) ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಪ್ಪಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಸರಿಯಾದ ಜೀವನ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೨೭) ಶಬ್ದಗಳು ಗಾಳಿಯಂತೆ ಸುಲಭವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ನಂಬಿಗಸ್ಥ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಿಗುವುದು ದುರ್ಲಭವಾಗಿದೆ…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೨೮) ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಂತವರಿಗೆ ಕಾಲ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಹೆದರುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿದೆ. ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಆದರಿಸುವವರಿಗೆ ಸಮಯ ಅನಂತವಾಗಿದೆ…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೨೯) ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರೋ ಹಾಗೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವವನೇ ನಿಜವಾದ ಗೆಳೆಯ…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೩೦) ಕೆಲವರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಕಷ್ಟಬಿದ್ದು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೩೧) ಕಣ್ಣುಗಳು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಕಿಟಕಿಗಳಾಗಿವೆ…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೩೨) ಅತಿಯಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಎದೆನೋವಿನ ತಾಯಿಬೇರಾಗಿವೆ…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೩೩) ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಸೋಲಿನ ಭೀತಿಯಿಂದ ವಿನಾಯತಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೩೪) ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಧಕಾರವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೩೫) ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಳೆಯಾದ ನಂತರ ಮೂಡುವ ಮಳೆಬಿಲ್ಲಿನಂತಿರುತ್ತದೆ…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೩೬) ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಕೆಲವರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗುತ್ತಾರೆ….

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೩೭) ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಬ್ಬರು ನಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಗ ತಂದೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಬ್ಬರು ಅಳುತ್ತಾರೆ…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೩೮) ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಮಂಜು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಂದಿಸುವಂತೆ, ಪ್ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೩೯) ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಾಪ ನಾಜೂಕಾಗಿರಲ್ಲ…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೪೦) ಅನುಮಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತದೆ…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೪೧) ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ನಿಟ್ಟುಸಿರಿನ ಹೊಗೆಯಾಗಿದೆ…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೪೨) ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗಲೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನಸೋಲಬಲ್ಲರು…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೪೩) ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಯೇ ಜೋರಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೪೪) ಜೀವನವು ದು:ಖದಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯನ ಮಂದ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಸಾರಿ ಹೇಳಲಾದ ಕಥೆಯಂತೆ ಪ್ರಯಾಸಕರವಾಗಿದೆ…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

೪೫) ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀತಿ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿಯೇ ಅಲ್ಲ…

Best Quotes of William Shakespeare in Kannada

    ಈ ಅಂಕಣ (Article) ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೊಡನೆ ಮತ್ತು ನೀವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಶೇರ್ (Share) ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸಹೊಸ ಅಂಕಣಗಳನ್ನು, ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳನ್ನು, ಕವನಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಓದಲು ತಪ್ಪದೆ ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜನ್ನು https://www.facebook.com/Directorsatishkumar/ (Director Satishkumar) ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.

Follow Me On : Facebook | Instagram | YouTube | Twitter

My Books : Kannada Books | Hindi Books | English Books

⚠ STRICT WARNING ⚠

Content Rights :

ಈ ಅಂಕಣದ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸತೀಶಕುಮಾರ ಹಾಗೂ ರೋರಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸತೀಶಕುಮಾರ ಅವರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಈ ಅಂಕಣದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅವರಿಂದಲೇ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

All Rights of this article are fully reserved by Director Satishkumar and Roaring Creations Private Limited India. No part of this article can be copied, translated or re published anywhere without the written permission of Director Satishkumar. If such violation of copy rights found to us, then we legally punish to copy cats and recover our loss by them only.

© Director Satishkumar and Roaring Creations Private Limited, India.

Director Satishkumar

Satishkumar is a young multi language writer (English, Hindi, Marathi and Kannada), Motivational Speaker, Entrepreneur and independent filmmaker from India. And also he is the Co-founder and CEO of Roaring Creations Pvt Ltd India.Follow Me On : Facebook | Instagram | YouTube | TwitterMy Books : Kannada Books | Hindi Books | English Books