ಮನಿ ಕೋಟ್ಸ -Best Money Quotes in Kannada – kannada quotes about money

You are currently viewing ಮನಿ ಕೋಟ್ಸ -Best Money Quotes in Kannada – kannada quotes about money

ಹಾಯ್, ಬರೀ ಮನಿ ಕೋಟ್ಸಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನ ವಾಟ್ಸಾಪ ಸ್ಟೇಟಸನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಶೋಅಪ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ನಾಲೇಡ್ಜನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬಹುದು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದವರು ಆರ್ಡಿನರಿ ಲೈಫ್ ಲೀಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟವರು ಬಿಜನೆಸ ‌ಎಂಪಾಯರ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿರುವ ಒಂದೇ‌ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿತು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಆಸೆಯಿದ್ದರೆ ‌ನೀವು “ರೀಚ್ ಡ್ಯಾಡ್ – ಪೂರ್ ಡ್ಯಾಡ್” ಬುಕ್ಕನ್ನು ಓದಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಮನಿ ಕೋಟ್ಸಗಳನ್ನು ಓದಿ, ಮುಂದಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಡ್ಯಾಡ್ – ಪೂರ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಬುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಲಿಂಕನಿಂದ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಓದಿ.‌

Rich Dad Poor Dad Book Link – Click Here

Rich Dad Poor Dad Book in Kannada

1) ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ…

Money Quotes in Kannada

2) ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ತಯಾರಾದ ಹಣ ಕೊನೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನೇ ತನ್ನ ಗುಲಾಮನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ…

Money Quotes in Kannada

3) ಈಗ ಜನ ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ, ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮತ್ರ ಹಣ ಇರದಿದ್ದರೆ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಹಣ ಇದ್ರೇನೆ ಜನ‌..‌.

Money Quotes in Kannada

4) ನಿಮ್ಮತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ‌ ಶತ್ರುಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮತ್ರ ಹಣಯಿರದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮವರೇ ನಿಮಗೆ ಶತ್ರುಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ…

Money Quotes in Kannada

5) ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗಳು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳುಗಳು. ಅವುಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದ್ರೇನೆ ದುನಿಯಾ. ದುಡ್ಡಿರದಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ನೇಹಿತನೂ ಇರಲ್ಲ, ಪ್ರೇಯಸಿಯೂ ಬರಲ್ಲ…

Money Quotes in Kannada

6) ದುಡ್ಡಿಯಿಂದ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ನಿಜ. ಆದರೆ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಖರೀದಿಸಿ ‌ಖುಷಿಯಾಗಿರಬಹುದಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮ‌ ಯೋಚನೆ ಬದಲಿಸಿ, ಬದುಕು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ…

Money Quotes in Kannada

Money Quotes in Kannada

7) ಹಣದಿಂದ ಬರುವ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗಳು ಹಣಯಿರುವ ತನಕ ಇರುತ್ತವೆ. ಗುಣದಿಂದ ಬರುವ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗಳು ಗುಣಯಿರುವ ತನಕ ಇರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಬದುಕಲ್ಲಿ.‌ ಬಂದಂತೆ ಬದುಕು…

Money Quotes in Kannada

8) ಎಲ್ಲರೂ ದುಡ್ಡಿರುವವರನ್ನ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ…

Money Quotes in Kannada

9) ಶ್ರೀಮಂತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಡವರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಬಡವರೇಕೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬಾರದು? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ…‌

Money Quotes in Kannada

10) ಹಣ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೂಲವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮತ್ರ ಹಣವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಹಣ ಕೆಟ್ಟದಲ್ಲ, ಹಣವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಅತಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ…‌

Money Quotes in Kannada

11) ಹಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ 99% ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿ…‌

Money Quotes in Kannada

12) ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ದುಡಿಬೇಡಿ, ದುಡ್ಡನ್ನು ದುಡಿಸಿ.‌ ನೀವು ದುಡ್ಡನ್ನು ದುಡಿಸಿದಾಗಲೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತೀರಿ…

Money Quotes in Kannada

13) ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದವರ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಸ್ನೇಹ ಅಂತಾ ಅಲೆಯೋ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ‌. ನಿಮ್ಮತ್ರ ಬಿಲಿಯನಗಟ್ಟಲೇ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಿಸ ವಲ್ಡ ಜೊತೆಗೂ ಡೇಟಿಂಗಗೆ ಹೋಗಬಹುದು…

Money Quotes in Kannada

14) ಹಣ ಇಲ್ಲದವರನ್ನ ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಹಣವಿಲ್ಲದವನ ಬಾಳು ಬರೀ ಗೋಳು…‌

Money Quotes in Kannada

15) ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಜನ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸಹ ಬದಲಾಗಿ. ಈಗ ಗುಣ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಮನ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಹಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಭದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ…

Money Quotes in Kannada

16) ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲನ್ಸ ನಿಮ್ಮ‌ ಮೊಬೈಲ ನಂಬರಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೋ ಅವತ್ತು ನೀವು ಸಕ್ಸೆಸಫುಲ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ಅವತ್ತು ಶೋಪ ಅಪ್‌ ಮಾಡಿ.‌ ಯಾವುದೋ ಜಾಬ ಹಿಡಿದು ಐದಾರು ಡಿಜಿಟ ಸ್ಯಾಲರಿಲಿ ಹಾರಾಡೋದು ಸಕ್ಸೆಸಲ್ಲ.‌ ನಿಜವಾದ ರಾಯಲ ಲೈಫ ಏನಂತಾ ಬಿಲೆನಿಯರ ಬಿಜನೆಸಮ್ಯಾನಗಳ ಲೈಫ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳಿ‌, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಸಲಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ…

Money Quotes in Kannada

17) ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಹಣ ಉಳಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತೀರಿ…

Money Quotes in Kannada

18) ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಮೆಂಟಲಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೀರೋ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ನೀವು ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲಿ ಕೂಡ ರೀಚ್ ಆಗಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ…

Money Quotes in Kannada

19) ನಿಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಪಾಕೆಟನಿಂದ ನೀವು ಪಾಠ ಕಲಿತು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟನ್ನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ‌ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು‌ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿದಿನ ಶಪಿಸುತ್ತಾರೆ…

Money Quotes in Kannada

20) ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದನ್ನು ಕೊಡಿಸುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಮಗಿರದಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರಬೇಡಿ. ಹೆಂಡತಿಯ ಪ್ರತಿ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರದಿದ್ದರೆ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ದಾರಿದ್ರ್ಯದಿಂದ ಬೇರೆಯವರ ಬದುಕನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಹಣದವಿಲ್ಲದೆ ಮದುವೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ…

Money Quotes in Kannada

21) ಬರೀ ಗುಣದಿಂದ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ‌‌. ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಹಣವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯ.‌ ಗುಣದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲ್ಲ, ಹಣದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ನೆನಪಿದ್ದರೆ ಸಾಕು…

Money Quotes in Kannada

22) ಹಣವಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಕೊರಗಬೇಡಿ. ತಲೆ ಉಪಯೊಗಿಸಿ ಬಿಜನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ಬೈಕ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡುವಾಗ ನೀವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಿ. ಬಿಜನೆಸ ಕರೋ, ಸಬಕಾ ಬಾಪ್ ಬನೋ…

Money Quotes in Kannada

23) ಬಡವನ ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಬರಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸೀಟಿ ಸುಂದರಿ ನಿಮ್ಮ‌ ಮನೆ ಸೊಸೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ?. ಕುರುಡು ಕನಸು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ…

Money Quotes in Kannada

24) ಹುಡುಗರು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿದರೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಡವರಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಡಿ. ಹಣ ಗಳಿಸಿ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ…

Money Quotes in Kannada

25) ನಿಮಗೆ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಆಸೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹಣಗಳಿಸಿ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಣ ಗಳಿಸಿ ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಅನಾಥರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ…

Money Quotes in Kannada

26) ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ‌ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸೆ ಪಡುವ ತನಕ ಅಂತಸ್ತು ಸಿಗಲ್ಲ. ಆಸೆ ಪಡಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ…

Money Quotes in Kannada

27) ಕಷ್ಟ ಅಂತಾ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಕೊರಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳಿಂದ ಶೃಂಗರಿಸಿ, ಕೊರಗುವ ಕನಸುಗಳಿಂದಲ್ಲ…

Money Quotes in Kannada

28) ಪ್ರೈಜ ಟ್ಯಾಗ ನೋಡದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಖರೀದಿಸುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಣ ಗಳಿಸಿ.‌ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ‌. ನೀವು ಕನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಖರೀದಿಸುವ ತಾಕತ್ತು ನಿಮಗಿದೆ…‌

Money Quotes in Kannada

29) ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗಳಿಸಿ. ಬೇರೆಯವರ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಶೋಕಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣದಿಂದ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಬೇಡ ಎಂದವರಾರು?

Money Quotes in Kannada

30) ದುಡ್ಡಿರುವವನಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಶತ್ರುಗಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೂರ್ಖರಿಗೂ ದುಡ್ಡೇ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿದೆ…

Money Quotes in Kannada

31) ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಖಾಲಿಯಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ ಕೂಡ ಖಾಲಿಯಿರುತ್ತೆ…‌

Money Quotes in Kannada

32) ದುಡ್ಡಿಗೆ ಗುಲಾಮರಾಗಬೇಡಿ, ದುಡ್ಡನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗುಲಾಮನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಹೇಗಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ರಿಚ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಪೂರ್ ಡ್ಯಾಡಗಳಂಥ ಮನಿ ಮೇಕಿಂಗ್ & ಮನಿ ಮ್ಯಾನೇಜಮೆಂಟ ಬುಕಗಳನ್ನು ಓದಿ…
Rich Dad Poor Dad Book Link – Click Here

Money Quotes in Kannada

33) ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಆಸೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಿಸ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದುಮುಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೊಂಥರ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸಾಯಲು ಬೇಡ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂಬಂತಿದೆ‌. ಹೇಗೆ ಸಾಯದೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗಲ್ಲವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಸ್ಕ‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಸಂಪತ್ತುಗಲ್ಲ…

Money Quotes in Kannada

34) ಬಡವ ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಕತ್ತೆಯಂತೆ ದುಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕತ್ತೆಗಿಂತಲೂ ಕಡೆಯಾಗಿ ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಬಡವ ಬಡವನಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ‌‌‌…‌

Money Quotes in Kannada

35) ನಿಮ್ಮತ್ರ ಹಣವಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಖುಷಿ ಪಡಿ, ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಿ.‌ ಆದರೆ ಅಹಂಕಾರ ಪಡಬೇಡಿ…

Money Quotes in Kannada

36) ನಿಮ್ಮತ್ರ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ‌ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಸುಮ್ಮನಿರಿ. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಶೋಕಿ‌ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಲಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟ ಶತ್ರು ಬೇರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ…

Money Quotes in Kannada

37) ಸಂಪತ್ತು ಜಾಣನ ಗುಲಾಮನಾದರೆ ಮೂರ್ಖನ ಮಾಲೀಕನಾಗಿದೆ…

Money Quotes in Kannada

38) ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೀಲ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೇಡ್ಜ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮನ್ನು ಇನವೇಸ್ಟ ಮಾಡಿ. ಹಣ ತಾನಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ‌‌‌…

Money Quotes in Kannada

39) ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸಿದರೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದಂತೆ. ಹಣವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬಂಗಲೆಯಿಂದ ಬೀದಿಗೆ ಬರುತ್ತೀರಿ…

Money Quotes in Kannada

40) “ನಾನು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಹಣವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ” ಎಂದು ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ದುರಂಹಕಾರಿಗಳೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಜಾಬ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ…

Money Quotes in Kannada

41) ಮೊದಲು ಹಣ ಗಳಿಸಿ ಸಾಕು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ, ನೇಮ, ಫೇಮ್, ಪವರ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲವೂ ತಾನಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತವೆ…..

Money Quotes in Kannada

    ಈ ಅಂಕಣ (Article) ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೊಡನೆ ಮತ್ತು ನೀವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಶೇರ್ (Share) ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸಹೊಸ ಅಂಕಣಗಳನ್ನು, ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳನ್ನು, ಕವನಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಓದಲು ತಪ್ಪದೆ ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜನ್ನು https://www.facebook.com/Directorsatishkumar/ (Director Satishkumar) ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.

Follow Me On : Facebook | Instagram | YouTube | Twitter

My Books : Kannada Books | Hindi Books | English Books

⚠ STRICT WARNING ⚠

Content Rights :

ಈ ಅಂಕಣದ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸತೀಶಕುಮಾರ ಹಾಗೂ ರೋರಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸತೀಶಕುಮಾರ ಅವರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಈ ಅಂಕಣದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅವರಿಂದಲೇ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

All Rights of this article are fully reserved by Director Satishkumar and Roaring Creations Private Limited India. No part of this article can be copied, translated or re published anywhere without the written permission of Director Satishkumar. If such violation of copy rights found to us, then we legally punish to copy cats and recover our loss by them only.

© Director Satishkumar and Roaring Creations Private Limited, India.

Director Satishkumar

Satishkumar is a young multi language writer (English, Hindi, Marathi and Kannada), Motivational Speaker, Entrepreneur and independent filmmaker from India. And also he is the Co-founder and CEO of Roaring Creations Pvt Ltd India.Follow Me On : Facebook | Instagram | YouTube | TwitterMy Books : Kannada Books | Hindi Books | English Books